Kullanıcı Sözleşmesi

I. GENEL HÜKÜMLER
1. GİRİŞ

1.1.İş bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar ARAYIBULALIM tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Arabuluculuk Profili oluştururken iş bu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2.ARAYIBULALIM, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ARAYIBULALIM, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. “Arabulucu”, Web Sitesi üzerinden Arabulucu Profili oluşturan şahsı ifade etmektedir.

2.2. “Arabuluculuk Talebi”, Hizmet Alan tarafından, arayıbulalım.com tarafından uygunluk durumuna göre uygun bir arabulucu yönlendirilmesi talebini ifade etmektedir.

2.3. “ARAYIBULALIM”, BAB Strateji ve İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.’ni ifade etmektedir.

2.4. “Hizmet Alan”, Web Sitesi üzerinden arabulucu talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı ifade etmektedir.

2.5. “Kullanıcı”, Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan arabulucu ve hizmet alan kişileri ifade etmektedir.

2.6. “Sözleşme”, İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade etmektedir.

2.7. “Üye”, E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesinin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen arabulucuyu ya da hizmet alan konumunda Kullanıcıyı ifade etmektedir.

2.8. “Web Sitesi”, http://arayibulalim.com internet sitesini ifade etmektedir.

3. ARAYIBULALIM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

3.1. Web sitesi, siteye hizmet almak için kaydolan Kullanıcıların kendilerinin seçtikleri belirli özelliklere uygun, sitede kayıtlı olan Arabulucular ile eşleşmelerini ve eşleşen tarafların iletişim bilgilerinin birbirine aktarılmasını sağlayan bir bilgi paylaşımı platformudur. Platform dahilinde yer alan kayıtlı arabulucular en düşük olmak kaydıyla Arabuluculuk Daire Başkanlığı 30286 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca kendi belirledikleri ücret doğrultusunda hizmet verebilirler.

3.2. ARAYIBULALIM’ın web sitesi yalnızca bir platformdur. Web Sitesi’nde yer alan arabulucuların hizmetlerinin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

3.3. ARAYIBULALIM aracı hizmet sağlayıcıdır. Hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir ve bu hususlara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4. ARAYIBULALIM’a Verilen Yetkiler

4.1.ARAYIBULALIM sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak ARAYIBULALIM herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle ARAYIBULALIM’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

4.2.ARAYIBULALIM, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. ARAYIBULALIM, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler ARAYIBULALIM gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4.3.ARAYIBULALIM Kullanıcılarına yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya mobil push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

4.4.Hizmet alanlardan Arabulucuya ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, ARAYIBULALIM tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. ARAYIBULALIM’ın söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. arayıbulalım.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.5.Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, ARAYIBULALIM dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

4.6.Arabulucu ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, ARAYIBULALIM tarafından yayınlanmış olması Arabulucu ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

4.7.ARAYIBULALIM hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

4.8.ARAYIBULALIM, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

4.9.ARAYIBULALIM Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

5. ÜYELİK SİSTEMİ

5.1.Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla arabulucu hizmet talebi gönderebilirler. Üye, hizmet alan ise şifre belirlemeden ilerleyebilir ve birden fazla hizmet talebi gönderebilir. ARAYIBULALIM hizmet talebi adedi için Üye’ye kısıtlama getirebilir. Üye, Arabulucu ise sisteme giriş için belirleyecektir. Bu noktada Şifre'nin belirlenmesi ve korunması Arabulucu’nun kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. ARAYBULALIM, bu sebeple başta her türlü adli/idari para cezası, tazminat olmak üzere yaptığı ödemeleri Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

5.2.Kullanıcı tarafından gerekli bilgilerin uygulamaya girilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanacaktır. İş bu Sözleşme üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

5.3.Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. ARAYIBULALIM, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

5.4.Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

6.Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler

6.1.Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

6.2.Kullanıcı’lar birbiriyle ya da ARAYIBULALIM çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

7.WEB SİTESİ İÇERİĞİ

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

7.1.ARAYIBULALIM Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

7.2.ARAYIBULALIM, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

8.SORUMLULUK SINIRLAMALARI

8.1.ARAYIBULALIM, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

8.2.ARAYIBULALIM koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluğu bulunmaz.

8.3.Arabulucu kullanıcının kriter seçimine göre atanır daha sonra arabulucunun iletişim bilgileri kullanıcıya, kullanıcı bilgileri de arabulucuya aktarılır. Bu hizmetten sonra tarafların arasında gerçekleştirilen süreç boyunca çıkabilecek her türlü uyuşmazlıktan ötürü ARAYIBULALIM’ın hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.TELİF HAKKI POLİTİKASI

9.1Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. ARAYIBULALIM, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

9.2.Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı ARAYIBULALIM aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

ARAYIBULALIM’ın web sitesine kayıt yaptıran tüm kullanıcılar işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini şimdiden ve peşinen kabul eder.

10. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

10.1. ARAYIBULALIM’ın Hizmet Alan arabulucu arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ARAYIBULALIM, Hizmet Alan ve Arabulucu arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Arabulucu bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Arabulucular hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

10.2. Web Sitesi aracılığı ile Arabuluculardan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Arabuluculara ait olup ARAYIBULALIM’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. ARAYIBULALIM, Arabulucuyu veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

10.4. ARAYIBULALIM, Arabulucu ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Arabulucunun sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan arayıbulalım.com hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.5. ARAYIBULALIM, sistemi’nde yalnızca Arabulucuların uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Arabulucu profillerini yönlendirir.

10.6. ARAYIBULALIM Arabulucuların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

10.7. Arabulucu tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Arabulucu tarafından taahhüt edilmektedir, ARAYIBULALIM hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

10.8. ARAYIBULALIM, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Arabulucularla paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Arabulucu(lar) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Arabulucu, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetin yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

10.9. ARAYIBULALIM ile Arabulucular arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

11.Meslek Profili, Arabulucu Talebi

11.1. Meslek Profilleri, Arabuluculuk Talepleri ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde arayıbulalım.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Arabulucu’ya veya Hizmet alan’a aittir.

11.2. Meslek Profilleri, Arabulucu Talepleri ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Arabulucu, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup ARAYIBULALIM’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

12.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

12.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle bağımsız ve tarafsız bir Arabulucu huzurunda çözüm aranır; aksi durumda İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

13. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

13.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan arayıbulalım.com ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. arayıbulalım.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

13.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

14. Genel

14.1. ARAYIBULALIM işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredebilme hakkını saklı tutar.

14.2. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirtmeniz halinde e-posta adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta adresi değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

14.3. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

15. Yürürlük

15.1. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara ARAYIBULALIM tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

16. Ekler

Kullanıcılar uygulama içerisinde ya da http://arayibulalim.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

II. ÖZEL HÜKÜMLER (KULLANICI)
17. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

Hizmet Alan, Arabulucu ile yaptığı sözleşmede, ARAYIBULALIM’ın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

18.ARABULUCULUK HİZMET TALEBİ OLUŞTURULMASI

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

Geçerli bir Arabuluculuk Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (uyuşmazlık bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve site içerisinde yönlendirmelerle talep edilen diğer bilgiler) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

ARAYIBULALIM uygulaması kapsamında, kullanıcının uygulama tarafından belirlenmiş olan arabulucuyu araması halinde, arabulucunun aramayı cevaplandırma hukuki zorunluluğu yoktur.

II. ÖZEL HÜKÜMLER (ARABULUCU)
19.MESLEK PROFİLİ OLUŞTURMA

Arabuluculuk Daire Başkanlığının Arabuluculuk siciline kayıtlı ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Gizlilik sözleşmesini onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Arabulucu Profili oluşturup Arabulucu sıfatı kazanabilir.

Meslek Profili oluşturmak için isim, iletişim bilgisi, sicil bilgisi gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, diploma gibi evrakın ve referansların da girişi talep halinde yapılmalıdır.

Hizmet alan ile uygun kriterlerde olan arabulucu bilgileri sistem tarafından seçilip paylaşıldıktan sonra arabulucu ile hizmet alan arasındaki hukuki ilişkide ARAYIBULALIM’ın hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Arabulucunun sorumluluğundadır. ARAYIBULALIM’ın söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

ARAYIBULALIM, sisteminde kayıtlı Arabulucuların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet alanlarla paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Arabulucu(lar) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Arabulucu, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetin yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.