Arabuluculuk Nedir?

Mahkemeye gitmeden veya dava aşamasında sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı kesin olarak ortadan kaldırabileceğiniz bir çözüm yöntemidir. Üstelik çözüm sağlandığı taktirde mahkemenin vereceği kararla aynı niteliktedir.

Arabulucu, sizden ve sorun yaşadığınız kişiden bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda eğitim almış bir hukukçudur. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda arabulucu siciline kayıtlı kişidir. Süreçte kesinlikle hakemlik, hakimlik veya bilirkişilik yapmaz. Yani taraflardan herhangi birinin lehine hareket edemez. Tarafsızdır. Arabulucu sizin probleminizin çözümünde uyuşmazlığın diğer tarafı ile aranızda köprü görevi üstlenir. Aranızda bugüne kadar sağlayamadığınız ya da başarılı olamadığınız iletişimin sağlanması için teknikler uygular ve tarafların çözüme odaklanmasını sağlar. Size bir çözüm önerisi dayatmaz. Kendi çözümünüzü kendinizin bulabilmesi için profesyonel metotları uygular.
Arabuluculuk Dava Açmak

Ekonomik

Arabulucu ücreti uyuşmazlığa göre değişiklik gösterir. Saat ücretiyle veya uyuşmazlığın %6’sı olarak belirlenir. Saat ücreti, ilk saat için 120 ile 240 TL arasındadır, sonraki her saat için ise 90 ile 180 TL arasındadır.

Pahalı

Talep ettiğiniz miktar üzerinden harcınızı peşin olarak ödersiniz. Ayrıca başvuru harcı, tebligat ve tanık ücretleri, bilirkişi ücreti gibi diğer dava masraflarını da ödemek zorundasınız. Yatırdığınız tutarların yetmemesi durumunda, dava devam ederken yeni ödemeler yaparsınız.

Hızlı

Anlaştığınız takdirde ilk toplantınızı aynı gün bile yapabilirsiniz. Toplantı zamanını belirlemek tamamen tarafların ve arabulucunun elindedir. Dilerseniz ertesi güne toplantı için randevulaşabilirsiniz. Tarafların niyeti, yaklaşımı ve uyuşmazlığınızın türüne göre değişkenlik gösterse de bir saat veya birkaç toplantı bile arabuluculukla anlaşmaya varmanız için yeterlidir.

Yavaş ve Uzun

Dava açtıktan sonra ilk duruşmanız en az üç aydan önce gerçekleşmeyecektir. Duruşma gününü de siz değil hakim belirler ve siz de uyarsınız. Her bir duruşma da ortalama iki ile altı ay arasında yapılır. Davanızın sonuçlanması, ortalama altı ay ile uzun yıllara varan bir sürede olabilir.

Herkes Kazanır

Bir Taraf Kazanır, Bir Taraf Kaybeder

Süreç ve Yöntem Esnek

Şekli sürelere uymak zorunda değilsiniz. Usulü siz belirlersiniz.

Esnek Değil

Bazı kurallara ve usullere uymalısınız. Yani buradaki usulü siz belirleyemezsiniz. Yeni bir delili, süresi geçtikten sonra sunamazsınız.

Kararı Taraflar Verir

Davada delil olmayacak bir belge veya konuşmanız, arabuluculukta etkili olabilir.

Kararı Hakim Verir

Hakim, bazı usül ve kurallara bağlı kalarak karar verir.

Konuşma Özgürlüğü Var

Toplantıya konuşmak için gidersiniz. Uyuşmazlığınızın geçmişiyle ilgili tüm yaşananları, arabuluculuk sürecinin kapsamında ifade edebilirsiniz. Vekilinizi de yanınızda bulundurabilirsiniz.

Konuşma Hakkı Hakimin İznine Bağlı

Hakim izin vermediği sürece konuşmazsınız. Zaten dava da en fazla birçak dakika sürer. Önemli olduğunu düşünseniz bile, ihtilafın geçmişiyle ilgili her konuda konuşamazsınız.

Karar, Mahkeme Kararı Gibi İcra Edilebilir

Karar İcra Edilebilinir

Gelecekteki Menfaatlerin Korunmasına Yönelik

Geçmişteki Sorunlara Yönelik

Gizli

Aleni

Arabulucuya başvurmak için sorun yaşadığınız kişiyle hareket etmek zorunda değilsiniz. Siz arabulucuya başvurursunuz, arabulucu ise sorun yaşadığınız tarafı arabuluculuk görüşmesine bir takım profesyonel teknikler kullanarak toplantıya davet eder. Davetin kabul edilmesi halinde toplantı günü kararlaştırılır. Sizin, problemin diğer tarafının katılımı ile arabulucu huzurunda ilk toplantı yapılır. Toplantıların başlaması ile arabuluculuk süreci resmi olarak başlamış olur. Üstelik kendinizi vekille de temsil ettirebilir, toplantıya katılmayabilirsiniz. Arabuluculuk sürecine dava açılmadan önce başvurabileceğiniz gibi devam eden davalarınız için de başvurabilirsiniz.

Aşağıdaki alanı doldurarak, arayibulalim.com üzerinden kolaylıkla arabulucu başvurunuzu yapabilirsiniz.

Mahkeme aşamasında olduğu gibi hiçbir şekilde harç, tebligat, tanık, bilirkişi, ve keşif gibi giderler yoktur. Dolayısıyla arabuluculuk, dava açmaya göre daha ekonomik bir yöntemdir. Arabulucunun ücreti aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflar arasında eşit olarak paylaşılır. Ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi doğrultusunda belirlenmiştir. Tarifeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-9-1.pdf

Hayır. Arabulucuya başvurmak, sorununuzu mahkeme değil çok kısa süre içerisinde arabulucu huzurunda çözmeyi denemek, istediğiniz aşamada arabuluculuk masasından kalkmak ve mahkeme sürecine devem etmek veya mahkeme sürecini başlatmak konusunda tamamen serbestsiniz. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varmanız halinde bir anlaşma tutanağı düzenlenir. Bu tutanak kararı ile eşdeğerdir. Bu yüzden hem sizi hem de karşı tarafınız için bağlayıcı niteliktedir.

Sizi en yakın ve en hızlı ulaşacak arabulucuyla eşleştiriyoruz. Üstelik bu başvurunuz için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Arabulucunuz sizi en geç 3 saat içerisinde arıyor ve arabuluculuk sürecine ilişkin yol haritanızı birlikte belirliyorsunuz.

Sadece 1 dakikada ve ücretsiz olarak
size en uygun arablucuyla eşleşip süreci başlatın.